Verantwoord ondernemen

Betaald parkeren voor duurzame stedelijke mobiliteit

Q-Park staat voor ’Quality in parking’. Onze principiële keuze voor kwaliteit vormt ook de basis voor de manier waarop we omgaan met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze oplossing voor de bedreiging van de kwaliteit van de leefomgeving in stedelijke gebieden door mobiliteit hebben wij al in 2007 verwoord. Meer hierover in onze Engelstalige 'Quintessence - The logic behind paid parking', op onze website www.q-park.com.

Stedelijke gebieden hebben te maken met grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit, economie en milieu. Ze kampen met opstoppingen, zoekverkeer, verminderde facilitaire budgetten, verminderde bereikbaarheid, luchtvervuiling en onaantrekkelijke en onveilige straten en pleinen vol geparkeerde auto's.

Gereguleerd en betaald parkeren, bij voorkeur in schone en veilige parkeerfaciliteiten, biedt een duurzaam antwoord op de stedelijke uitdagingen. Deze punten en hoe wij relevante maatschappelijke waarden toevoegen hebben we dan ook verweven in ons MVO beleid. U leest hier meer over in ons Geïntegreerd Verslag 2015.