Vooruitblik

Het Europese statistiekbureau Eurostat voorspelt een groei in 2016 voor de Europese economie. De Europese economie groeit vooral dankzij stijgende uitgaven van de eigen inwoners en profiteert van de aanhoudend lage olieprijs. Ook de lage koers van de euro en de lage rentestand dragen bij aan de economische groei.

Toch zijn er ook sombere kanttekeningen waaronder de onzekere economische omstandigheden buiten de EU. De teruglopende groei in China hangt als een dreigende wolk boven de Europese markt. Daarnaast zijn de burgeroorlog in Syrië en de internationale strijd tegen IS in Syrië en Irak onzekere factoren voor de wereldeconomie.

In deze vooruitblik gaan we derhalve uit van onze eigen onderliggende bedrijfseconomische waarde en die is solide. We hebben laten zien dat het nieuwe financiële beleid effect heeft. We zijn voorzichtig optimistisch en we houden ons bij een conservatieve groeiverwachting. Het consequent uitvoeren van de plannen die we in 2015 hebben geïnitieerd is de belangrijkste opdracht voor 2016.

Er zijn geen grote schommelingen voorzien in de personeelsbezetting, mede omdat de vorming van de regio's al is doorgevoerd. In de praktijk moet de nieuwe organisatie zich nog gaan zetten en dat vraagt van ons management en onze medewerkers volharding, maar de eerste signalen van de nieuwe samenwerkingsvorm zijn positief.

Naast de praktische samenwerkingsvormen komt er ook een breed gedragen, internationaal vergelijkbaar, medewerkers­tevredenheids­onderzoek om te ontdekken waar we nog moeten en kunnen verbeteren ten aanzien van onze medewerkers en indirect ook onze dienstverlening en klanttevredenheid.

Vanzelfsprekend houden we de ontwikkelingen die de parkeermarkt kunnen beïnvloeden, zoals de groei van online verkopen, de autonome auto en auto-deel concepten, nauwlettend in het oog.

Onze resultaten sterken ons in de overtuiging dat de strategische richting van Q-Park de juiste is. Gemeenten en business partners die langjarige relaties willen aangaan met een parkeerbedrijf zoeken naar een betrouwbare, financieel solide partij zoals Q-Park. Zowel voor aandeelhouders als andere belanghebbenden zijn we in alle opzichten een duurzame partner. Door onverminderd in te zetten op verbetering van onze operatie en het rendement op onze investeringen, kunnen we die positie alleen maar versterken.