Strategisch plan

De parkeermarkt is een gefragmenteerde groeimarkt, die kansen biedt voor een grote parkeeronderneming als Q-Park. Wij kunnen profiteren van schaalvoordelen en de hoge investeringen die nodig zijn voor digitale dienstverlening, verduurzaming van installaties en voor lokale en centrale ondersteuning, spreiden over meerdere parkeerfaciliteiten.

Onze schaalgrootte en financiële soliditeit biedt ook kansen om duurzaam en doeltreffend samen met lokale overheden en partners te werken aan een effectief mobiliteitsbeleid.

We richten onze strategische focus dan ook op duurzame waardecreatie. Dit doen we onder andere door het vergroten van operationele vrije kasstromen uit de bestaande portfolio, waar mogelijk schaalvoordelen nog beter te benutten en de parkerende klant nog beter van dienst te zijn. Daarnaast optimaliseren we onze digitale en prijsbepalingscapaciteiten, en ontsluiten we onze kennis en specifieke inzichten voor de gehele groep.

We houden continu zicht op, en rekening met, een aantal megatrends die van invloed zijn op de toekomst van de parkeermarkt, waaronder digitalisering, verstedelijking, winkelbeleving, betaal- en toegangssystemen, duurzaamheids­ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de auto industrie en autogebruik.